Mind-Walk voorwaarden 2018

Door deelname verklaart u geheel op eigen verantwoording deel te nemen aan een Mind-Walk training, -cursus, -workshop, -clinic of andere Mind-Walk activiteit, georganiseerd door Ingrid Kooijman – hierna te noemen ‘De Mind-Walk organisator‘ – of een door haar aangewezen vervanger.

U stemt ermee in dat de trainingsopbouw, trainingsoefeningen en de gebruikte materialen niet gedeeld worden met derden of op social media. Delen mag alleen binnen de eigen trainingsgroep.

De Mind-Walk cursus omvat meerdere trainingen met evenzoveel thema’s. Ook deze mogen niet met derden worden gedeeld.

U stemt ermee in dat uw gegevens door Mind-Walk organisator voor wettelijke verplichte administratie en voor eigen gebruik bewaard zullen worden.

De Mind-Walk organisator behoudt zich het recht voor een training/workshop/clinic bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of koude, gladheid, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast, uitgesteld of ingekort. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemers.

Deelname aan de Mind-Walk cursus/training/workshop/clinic geschiedt geheel op eigen risico. De Mind-Walk organisator is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.

De Mind-Walk organisator is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Mind-Walk georganiseerde activiteiten.

Als er sprake is van gezondheidsklachten, overgewicht of een andere oorzaak waardoor u twijfelt over een probleemloze deelname, raadpleeg dan eerst een arts.

De Mind-Walk organisator behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan de cursus/workshop/clinic of training.

Doesburg, 1 januari 2018.